„Îi întâlnim pe stradă și îi privim cu curiozitate, repulsie sau compasiune. De ce nu putem să ne punem în situația lor și a părinților lor? Nimeni nu își dorește un copil bolnav și nimeni nu își dorește să fie... altfel... Și, cu toate, acestea îi privim... ciudat... De ce ? Sunt și ei oameni, unii cu o inteligență rară, alții cu un dar mai special, mulți sunt atât de iubitori și de drăguți... ne fac să îi iubim din prima clipă...

   Societatea însă îi respinge... îi îndepărtează... îi împiedică în loc să îi ajute sau măcar să nu-i încurce... pentru că sunt altfel.

BINE AȚI VENIT!

    Site-ul școlii noastre este o resursă și un suport menit să vă furnizeze informații în sprijinul educării, recuperării și integrării copilului cu C.E.S.

  Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta  Polihroniade”, Vaslui este o școală cu program de recuperare pentru copiii cu deficiențe mintale, fizice, de comportament sau de limbaj. Prin profilul său, școala este unică în municipiu și oferă, alături de activitățile didactice, activități extrașcolare într-o gamă bogată și diversificată.

 Pentru buna desfășurare a întregii activități, școala colaborează și cu alte instituții de învățământ special și de masă, cu autorități locale și, nu în ultimul rând, cu părinții copiilor noștri.

   Misiunea acestei școli este integrarea copilului cu dizabilități în comunitate, dezvoltarea abilităților creative și expresive ale copiilor, sensibilizarea întregii comunități.

1/8
VIZIUNEA ȘCOLII

    C.Ș.E.I. „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, sub deviza „Să-i ajutăm iubindu-i!”, își propune să asigure accesul la educație tuturor copiilor cu CES, să-i recupereze și să-i integreze socio-profesional, prin efortul comun al tuturor părților implicate în educație, cu profesionalism, multă dragoste și empatie și tratament nediscriminator.

MISIUNEA ȘCOLII

     Organizația școlară își justifică existența prin necesitatea instruirii, educării și incluziunii unui grup dezavantajat biologic și social existent în județul Vaslui.

    Copiii cu deficiență mintală trebuie să beneficieze, cât mai mult cu putință, de dreptul la educație  al  oricărui  om,  prin  valorificarea  capacităților și aptitudinilor fiecăruia.

     Misiunea școlii poate fi sintetizată printr-un citat din cartea „Să-i ajutăm iubindu-i” de Thomas J. Weihs:

„Dacă învățăm să descifrăm în noi înșine slăbiciunile și problemele unui copil cu nevoi speciale, ni se va deschide o nouă perspectivă. Înțelegându-l și apreciindu-l vom învăța să-l iubim nu numai într-un sens emoțional sau sentimental, ci ca o modalitate de a extinde ajutorul și de a aduce, acolo unde este posibil, vindecarea.”

PROGRAM
ȘTIRI ȘI ARTICOLE RECENTE
Please reload

28-03-2018

Anunț achiziții publice

C.Ș.E.I. „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu sediul în strada Filaturii nr. 1, solicită oferte pentru achiziția următoarelor produse:

- panificație - pâine;

- alimente (diverse produse alimentare);

- conserve - legume și fructe;

- fructe și legume;

- lactate;

- produse din pește;

- produse din carne (preparate);

- carne - vită, porc, pasăre;

- materiale de curățenie.

Caietele de sarcini pot fi găsite la sediul unității.

Ofertanții sunt rugați să se prezinte la sediul unității cu ofertele până la data de 02.04.2018, ora 12.00.

Relații la sediul unității.

Telefoane: 0335 408010 / 0235 361020

06-04-2017

C.Ș.E.I. "Elisabeta Polihroniade" Vaslui cu sediul in str. Filaturii, Nr. 1, solicită oferte pentru achiziţia următoarelor produse:

 • panificaţie/patiserie/cofetărie;

 • alimente (diverse produse alimentare);

 • conserve (legume şi fructe);

 • fructe şi legume;

 • produse din carne (preparate);

 • carne-vită, porc, pasăre;

 • materiale pentru curăţenie.

 

Ofertanţii sunt rugaţi să se prezinte la sediul unităţii cu oferte până la data de 12.04.2017, ora 10:00.

 

Relaţii la sediul unităţii, la telefon 0335.408.010 sau 0235.361.020.

10-04-2016

Anunț

C.S.E.I. ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Filaturii, nr. 1 solicită oferte pentru achiziția următoarelor produse:

 

 • fructe și legume;

 • carne și produse din carne;

 

Ofertanții sunt rugați să se prezinte la sediul unității cu ofertele până la data de 14 aprilie 2016. Relații la sediu unității.

15-03-2016

Anunț

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, organizează în data de 30.03.2016, orele 9.00 concurs probă scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

- 1 post îngrijitor şcoală - femeie, contract de muncă perioadă determinată – 3 luni (01.04.2016 – 30.06.2016);

- 1 post instructor de educaţie extraşcolară – contract de muncă perioadă determinată (01.04.2016 - 30 iunie 2016).

 

Concursul constă în proba scrisă la toate posturile (30.03.2016, orele 9.00),

 • interviu (31.03.2016, orele 900) - instructor de educaţie;

 • probă practică (31.03.2016,orele 9.00) - îngrijitor şcoală.

02-03-2016

Anunț

C.S.E.I.”ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu sediul în Str. Filaturii Nr.1 solicită oferte pentru achiziția următoarelor produse:

 

 • alimentare(panificație/patiserie/cofetărie/diverse produse alimentare);

 • lactate;

 • fructe și legume.

 

Ofertanții sunt rugați să se prezinte la sediul unității cu ofertele până la data de 10 martie 2016. Relații la sediul unității.

1 / 2

Please reload

ANUNȚURI

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui