PREZENTARE

Admitere

   Înscrierea se realizează în urma orientării școlare emisă de comisia de expertiză și evaluare complexă din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui.

   Orientarea școlară către C.Ș.E.I. "Elisabeta Polihroniade" Vaslui se poate face și fără hotărârea de încadrare în grad de handicap emisă de Direcția Generală de Protecție a Copilului.

   Întocmirea dosarului în vederea înscrierii la şcoala noastră:

 

  1. Copie a actului de identitate al copilului (buletin/certificat de naștere);

  2. Copii ale actelor de identitate ale părinților (tutorilor legali);

  3. Copie a deciziei de reprezentant legal al copilului;

  4. Ancheta socială de la SPAS/DGASPC;

  5. Fișă medicală sintetică de la medicul de familie;

  6. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

  7. Fișă de evaluare psihologică;

  8. Fișă psihopedagogică;

  9. Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea în unitatea de învățământ;

10. Copie a certificatului de orientare școlară/profesională;

11. Alte documente  (încadrare în grad de handicap, alte acte medicale).

Orientare școlară

   La sfârșitul clasei a VIII-a elevii sunt orientați către Școala Profesională „ Sf. Ecaterina” Huși. Elevii care doresc să urmeze prima treaptă a liceului sunt consiliați să urmeze programe de intervenție separate și să susțină evaluări naționale.

  Elevii cu dizabilități severe continuă școlarizarea până la finalizarea clasei a X-a. 

Servicii și facilități în regim de ocrotire

 • Cazare gratuită în regim intern;

 • Servicii de masă gratuite;

 • Echipament gratuit (îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte vestimentare);

 • Rechizite şcolare, mijloace şi materiale didactice atractive;

 • Asistenţă medicală permanentă;

 • Bani pentru nevoi personale, atribuiţi lunar;

Programul zilnic

06:30 - 07:00 program administrativ;

07:00 - 08:00 servirea micului dejun;

08:00 - 14:00  cursuri;

13:00 - 14:00  servirea mesei în cantina școlii;

12:45 - 15:45 terapii specifice logopedice și kinetoterapeutice / program odihnă;

15:45 - 19:30 terapii complexe și integrate;

19:30 - 20:00 servirea cinei;

20:00 - 21:30 program administrativ;

21:30 - 06:30 program de somn;

Regimul de școlarizare

   Școlarizarea elevilor se realizează în trei variante:

 • interni

 • interni partial

 • externi

   Elevii externi, cu domiciliul în Vaslui, pleacă în familie, de regulă, după terminarea cursurilor; elevii interni-parțial se întorc în familie seara după parcurgerea întregului program al zilei iar elevii interni frecventează cursurile săptămânal.

Oferta școlii

 • Școala noastră oferă servicii educational-terapeutice elevilor din învățământul primar și gimnazial cu diferite grade de dizabilitate care au întâmpinat dificultăți de integrare în învățământul de masă.

          

       Activitățile de educație specială pentru elevi cu diferite grade de dizabilitate mentală (profund, sever, moderat, ușor) și tulburări asociate (deficiențe senzoriale, fizice, de comunicare și limbaj, afective și comportamentale) sunt:

 • activități de predare-învățare-evaluare realizate prin curriculum adaptat și programe de intervenție personalizate;

 • activități de intervenție timpurie destinate copiilor cu C.E.S.;

 • activități terapeutice corectiv-compensatorii pentru copii/elevi cu deficiențe asociate:

  • terapia tulburărilor de limbaj și comunicare (T.T.L);

  • terapia deficiențelor fizice (C.F.M și kinetoterapie);

  • consiliere psihologică, educațională și psihodiagnostic;

 • activități de evaluare complexă: evaluare psihopedagogică, evaluarea achizițiilor școlare, recomandarea intervențiilor terapeutice;  

 • activități de terapie complexă integrată (în regimul școlar de după-amiază):

  • terapie cognitivă;

  • formarea autonomiei personale;

  • terapii de socializare;

  • terapii ocupaționale;

  • ludoterapie;

 • activități de loisir susținute de instructorii de educație;

Please reload

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui