ISTORIC

ISTORICUL

CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „AURORA” VASLUI

  Apariția învățământului special în Vaslui s-a datorat unor rațiuni determinate de viziunile noi privind educația copiilor cu diferite grade de deficiență, cu scopul recuperării acestora și integrării în viața socială și economică a perioadei respective.

  Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” Vaslui are locația la marginea municipiului Vaslui, lângă Spitalul Județean de Urgență, pe strada Filaturii nr. 1.

    Clădirea în care funcționează a fost construită între anii 1974 – 1975 și a fost dată în funcțiune la 01 septembrie 1975, conform Deciziei nr. 432 a Comitetului executiv al Consiliului Popular al Județului Vaslui, cu un număr de 171 de elevi și personalitate juridică, cu denumirea de Școala Ajutătoare, aflată în subordinea ISJ Vaslui.

  Unitatea a fost proiectată pentru a școlariza un număr de peste 250 de elevi. Conform standardelor din acei ani, clasele erau formate din 15-25 de elevi cu deficiențe moderate , iar dormitoarele aveau o capacitate de 15 elevi.

   Prin Decizia nr. 516 a ISJ Vaslui din 14 noiembrie 2001 s-a atribuit Școlii Ajutătoare denumirea de Școală Specială, iar prin Decizia nr. 471 din 6 octombrie 2003, începând cu 15 octombrie 2003, Școala Specială cu clasele I-VIII ,,Aurora”, Vaslui. Prin Decizia nr. 4588 din 20 februarie 2008 a ISJ Vaslui, școlii i se atribuie denumirea de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Aurora”, Vaslui, iar conform Hotărârilor nr. 110 și 115 din 2012 ale Consiliului Județean Vaslui, unitatea școlară poartă denumirea, până pe 31 august 2015, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”, Vaslui. La data de 01.09.2015, unitatea și-a schimbat denumirea în Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui, prin Decizia nr. 545 din 20 ianuarie 2015 a Consiliului Județean Vaslui.

   Școala a funcționat de la început cu regim de internat, a fost dotată cu cantină și sală de mese, o sală de sport, două ateliere (tâmplărie și croitorie), bibliotecă și două cabinete logopedice.

   Ulterior, după 1990, datorită necesităților de recuperare prin terapii specifice și noilor Planuri-cadru de învățământ, s-a luat măsura înființării a încă șase cabinete logopedice, a unui cabinet pentru asistență socială și a unui cabinet psihologic. De asemenea, prin Proiectul european PHARE, a fost înființată în anul 2007 o sală de kinetoterapie, prin modificarea spațiului din internatul școlii. În școală funcționează un cabinet medical, iar între anii 1993 – 1996 a funcționat și un cabinet stomatologic care s-a desființat deoarece nu a mai fost finanțat postul de medic stomatolog.

   În anul 2008, odată cu intrarea în vigoare a noilor Planuri-cadru de învățământ, s-au desființat atelierele școlare, fapt care a adus prejudicii pregătirii pre-profesionale a elevilor.

   Orientarea școlară profesională a elevilor se face după finalizarea clasei a VIII-a către Școala Profesională „Sfânta Ecaterina” Huși. Între anii 1980–2000, elevii erau orientați și către școlile profesionale de la Galați și Balș (jud. Olt), dar, odată cu scăderea populației școlare, s-a renunțat la înscrierea în aceste școli. De asemenea, a scăzut și diversificarea meseriilor la școlile profesionale respective.

   Numărul de clase a variat de-a lungul anilor între 15 și 22 de clase, iar în prezent (2013) funcționează cu un număr de 22 de clase pentru deficiențe moderate și pentru deficiențe severe.

   Școala dispune de un teren aferent de 14.243 mp pe care au fost plantați, între anii 2011–2013, peste 100 de arbori ornamentali și forestieri și peste 80 de pomi fructiferi.

   Spațiul verde din fața școlii a fost estetic amenajat cu arbori ornamentali încă de la înființarea școlii, de către primul director al școlii, prof. Mihai Angheluță și a fost reamenajat între anii 2011–2013. În anul 2004 a fost înființat și un spațiu exterior de joacă care a fost completat ulterior cu noi elemente.

   După anii 90 s-au luat măsuri pentru crearea unui spațiu ambiental confortabil, s-a montat o centrală pe gaz metan și s-au amenajat modern cantina și sala de mese. Au fost amenajate cluburi pentru activitățile recreative, sală AEL, sală CREI, sală pentru activități festive în care se desfășoară și activități de perfecționare și instruiri de șah săptămânale.

   Elevii școlii participă la concursuri sportive - „Special Olympics”, concursuri de dans și creație, în colaborare și competiție cu elevii din școlile de masă.

   Școala încheie anual numeroase protocoale de parteneriate educaționale și SNAC cu școlile de masă, cu instituțiile din oraș, cu scopul socializării și integrării elevilor cu CES în societate.

   În anul 2012 a fost înființat un ONG al școlii cu denumirea „Să-i ajutăm iubindu-i”, în vederea acumulării unor fonduri pentru dezvoltarea instituțională și pentru a oferi servicii terapeutice comunității: logopedie, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică.

  Din anul 2009 se organizează anual Concursul național de șah „Cupa 1 Iunie”, cu participarea extraordinară a Marei Maestre Internaționale de șah Elisabeta Polihroniade.

   În prezent fiecare sală de clasă este dotată cu un calculator și fiecare elev are posibilitatea să participe la programe de terapii specifice.

Beneficiarii educației din școala noastră sunt elevi cu deficiențe moderate și severe, cu autism, sindrom Down, ușoare deficiențe senzoriale, retard motor și hiperkinezie, tulburări comportamentale, până în clasa a X-a. De asemenea, școala oferă, prin intermediul celor șase profesori itineranți și de sprijin, posibilitatea recuperării elevilor cu CES din școlile de masă.

   Până la desființarea industriei locale, toți absolvenții erau încadrați în muncă în fabricile de textile, confecții, industrie alimentară și construcții. În prezent, integrarea profesională a absolvenților este deficitară din caza lipsei unor planuri de integrare profesională, absenței locurilor de muncă și reticenței angajatorilor privați față de tinerii cu CES.

   Unii absolvenți ai școlii noastre au mici afaceri familiale care le asigură un trai decent. Unul dintre absolvenții școlii noastre menține legătura cu școala și instruiește săptămânal elevii membri ai Clubului de șah „Aurora”, participând cu ei la concursurile și campionatele de șah.

   Unitatea noastră școlară militează pentru reorganizarea învățământului preprofesional și înființarea atelierelor protejate, pentru deschidere spre comunitate, pentru modificarea mentalității privind dizabilitatea, pentru interiorizarea valorilor toleranței și incluziunii. De aceea, școala își promovează cu orice prilej misiunea pe care și-a asumat-o, sintetizată în următorul citat: „Dacă învățăm să descifrăm în noi înșine slăbiciunile și problemele unui copil cu nevoi speciale, ni se va deschide o nouă perspectivă. Înțelegându-l și apreciindu-l vom învăța să-l iubim nu numai într-un sens emoțional sau sentimental, ci ca o modalitate de a extinde ajutorul și de a aduce, acolo unde este posibil, vindecarea” (Thomas J. Weihs).

Conducerea unității de la înființare până în prezent​

 

 • 1975 – 1977 – prof. Angheluţă Mihai; prof. Avram Elena

 • 1977 – 1978 – prof. Angheluţă Mihai, prof. Filip Petrică

 • 1978 – 1980 – prof. Alexandrescu Elena, prof. Ţuchendrea Pavel

 • 1980 – 1981 – prof. Avram Elena; prof. Ţuchendrea Pavel

 • 1981 – 1985 – prof. Avram Elena; prof. Ispir Romel;

 • 1985 – 1994 – prof. Ispir Romel; prof. Ciocan Teodor;

 • 1994 – 1998 – prof. Ispir Romel; prof. Mihalache Emilia;

 • 1998 – 1999 – prof. Ciocan Teodor; prof. Mihalache Emilia;

 • 1999 – 2010 – prof. Ciocan Teodor; prof. Soroceanu Ioan;

 • 2010 – 2011 – prof. Pricope Florina; prof. Bărăgan Florentin;

 • 2011 – 2015 – prof. Grigore Doiniţa; prof. Ştefăniţă Ionel.

 • 2015 – 2016 – prof. Baragan Florentin; prof. Amarandei Cătălina Elena

 • 2016 – 2018 – prof. Amarandei Cătălina Elena; prof. Mocanu Daniel

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui