MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ VASLUI

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI

OFERTĂ DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI SOCIALE

Terapii specifice:

Terapia tulburărilor de limbaj;

Kinetoterapie;

Educaţie psihomotrică;

Psihodiagnoză, consiliere şi orientare şcolară şi profesională;

Stimulare, compesare, integrare;

Terapie educaţională prin programe de intervenţie personalizate;

Terapia tulburărilor de comportament.

Cazare gratuită în regim intern;

Servicii de masă gratuite;

Echipament gratuit (îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte vestimentare);

Rechizite şcolare, mijloace şi materiale didactice atractive;

Asistenţă medicală permanentă;

Bani pentru nevoi personale, atribuiţi lunar;

Organizarea zilelor de naştere într-un cadru festiv;

Cadouri cu ocazia sărbătorilor din timpul anului.

CUI SE ADRESEAZĂ SERVICIILE NOASTRE?

1. COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE de pe raza judeţului Vaslui, care prezintă:

 

 • dificultăţi de învăţare;

 • dificultăţi de dezvoltare ;

 • dificultăţi de adaptare ;

 •  tulburări de limbaj;

 • tulburări de comportament ;

 • deficienţe fizice şi neuromotorii;

 • deficienţe senzoriale.

 

 2. FAMILIILOR acestora.

CINE SUNTEM?

 Suntem o școală  prietenoasă care îi ajută pe copiii dumneavoastră să facă progrese în învățare, prin munca dedicată a specialiștilor    noștri:

 

 • Profesori de psihopedagogie specială;

 • Psiholog, consilier;

 • Logopezi;

 • Profesori - educatori;

 • Kinetoterapeut;

 • Profesor pentru activităţi de pre - profesionalizare;

 • Profesor de educaţie fizică;

 • Profesor de religie;

 • Profesor de sprijin;

 • Instructori de educaţie;

 • Supraveghetori de noapte;

 • Asistent social;

 • Asistenţi medicali.

Dragi părinţi, nu uitaţi:

De VOI depinde VIITORUL copilului vostru!

Sprijiniţi-i să-şi găsească rostul în viaţă!

 

Şcoala noastră este locul în care orice copil are valoarea lui!

Ce trebuie să facă un părinte interesat de evoluţia copilului său?

Întocmirea dosarului în vederea înscrierii la şcoala noastră:

 

  1. Copie a actului de identitate al copilului (buletin/certificat de naștere);

  2. Copii ale actelor de identitate ale părinților (tutorilor legali);

  3. Copie a deciziei de reprezentant legal al copilului;

  4. Ancheta socială de la SPAS/DGASPC;

  5. Fișă medicală sintetică de la medicul de familie;

  6. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

  7. Fișă de evaluare psihologică;

  8. Fișă psihopedagogică;

  9. Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea în unitatea de învățământ;

10. Copie a certificatului de orientare școlară/profesională;

11. Alte documente necesare (încadrare în grad de handicap, alte acte medicale).

Centrul nostru recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună şi consideră educaţia tuturor copiilor importantă.

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui