22-01-2019

LANSAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ,,ȘAHUL – O PUNTE ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE”, C.A.E.N. 2019/149

    Comemorând împlinirea a 3 ani de la trecerea în neființă a Marii Maestre Internaționale de Șah Elisabeta Polihroniade, patroana spirituală a școlii care îi poartă numele, în data de 22 ianuarie 2019 a fost lansat Proiectul Educațional ,,Șahul – o punte între gândire și incluziune”, a cărui activitate principală – Concursul Național Școlar de Șah ,,In memoriam Elisabeta Polihroniade”, ediția a IV-a – este înscrisă în Calendarul Activităților Educative Naționale, 2019, poziția 149. A participat, în calitate de invitat de onoare, prof.univ. dr. ing. Lucian Oprea care predă disciplina șah la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” Galați. De asemenea, au participat, din partea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, prof. Monica Mustățea, inspector pentru activități extrașcolare și prof. Daniela Laic, director C.J.R.A.E. Vaslui, precum și conducerea școlii, coordonatorii și membrii echipei de proiect, cadre didactice din școală.

14-12-2018

INTEGRARE PRIN CÂNTEC ȘI CULOARE - EDIȚIA A II-A

PROIECT EDUCATIV REGIONAL- inclus în C.A.E.R.I., poziția 2188 / 2019

Parteneri direct implicați în proiect:

•  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională reprezentat de profesor Daniela LAIC - Director;

•  Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației reprezentată de  prof. univ. dr. Eugen AVRAM - Director Departament;

•  Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” reprezentată de Preot Paroh Adrian CHIRVASĂ.

Scopul proiectului:

Stimularea creativității, spiritului de competiție și gustului pentru frumos al  copiilor cu dizabilități  prin activități din sfera art terapiei.

Obiectivele specifice:

 

•  Încurajarea  exprimării spontane și autentice, a spiritului de competiție, stimularea potențialului creativ al elevilor cu dizabilități;

•  Valorificarea laturii terapeutice a activităților proiectului prin stimularea elevilor  la nivel cognitiv,  comportamental, social, emoțional, al comunicării cu și despre sine, al eliberării de tensiuni și emoții negative în vederea  integrării sociale;

•  Diseminarea rezultatelor proiectului și realizarea unor schimburi de experiență profesională între cadrele didactice, care lucrează cu elevii cu dizabilități din județul Vaslui și alte școli partenere;

•  Facilitarea contactului elevilor cu C.E.S. cu partenerii din școlile publice, în spiritul toleranței, al acceptării valorii și unicității fiecărei ființe umane.

Activităţile principale:

 

•  Decembrie 2018 - „Armonii de iarnă” - Lansarea proiectului;

•  Martie 2019 - Expoziție concurs -„Armonii de primăvară”;

•  Aprilie 2019 - Cântec și culoare din Lumina Învierii;

•  Mai 2019 - Work-Shop „Atelierele emoțiilor colorate”;

•  Iunie 2019 - Carnavalul Emoțiilor Colorate - Încheierea proiectului.

Ateliere:

 • Atelierul de  pictură

 • Atelierul dans și mișcare 

 • Atelierul de muzică

  • Atelierele hand made :

 • Colaj din diverse materiale

 • Împletituri

 • Cusături 

 • Creioane colorate 

 • Kirigami

 • Atelierul de muzică folk

          Pentru noi, începând de anul trecut, sărbătoarea Crăciunului aduce cu ea darul curat și sincer pe care profesorii din școala noastră îl dau copiilor: MUNCA, DRAGOSTEA, RĂBDAREA, TALENTUL ȘI SPRIJINUL. Ne străduim din răsputeri să formăm și să dezvoltăm în acești copii deprinderi sănătoase ce le  vor folosi în viitor, ne străduim să spargem prejudecăți și să le facem loc în societate, o societate deloc îngăduitoare și deloc educată în aceasta privință, ne străduim să scoatem la lumină din fiecare elev tot ce are mai bun, un talent ascuns poate, un ideal, o perspectivă în ciuda handicapului care îl cataloghează și-l stigmatizează, ne străduim să scoatem, poate, încrederea în sine, în forțele proprii, încredere pierdută sau știrbită. Cu fiecare poveste a unui copil poți scrie o carte sau un scenariu de film. Și în acest contex,  învățătura din Pastorala PS Ignatie, Episcopul Husilor prinde viață...

         „Iubiţii mei fii sufleteşti,

         Oriunde ne-am afla, toţi tânjim să întâlnim un om bun, un om în care să nu locuiască urâtul păcatului şi al dezbinării, chiar şi atunci când noi urzim intrigi şi meschinării degradante; un om care să ne inspire încredere şi susţinere, chiar şi atunci când suntem netrebnici şi depravaţi; un om care să ne iubească şi să ne ierte, chiar şi atunci când îl trădăm şi îl împroşcăm cu calomnii şi cu ticăloşiile noastre; un om care să ne salveze din valea plângerii, chiar şi atunci când noi am decis să ne transformăm viaţa noastră într-un iad al păcatelor şi al netrebniciilor de tot felul; un om care să ne aşeze pe calea binelui şi a frumosului, chiar dacă am decis să rătăcim pe drumurile întortocheate ale obscenităţii; un om care să ne cinstească, chiar şi atunci când suntem atei şi batjocoritori la adresa credinţei; un om care să ne iubească, chiar şi atunci când nu suntem vrednici de acest lucru.

          Acest Om cu „o” mare este întâi de toate Omul desăvârşit din Iisus Hristos care ne învaţă, atunci când, din pricina păcatului – singura realitatea care ne înjoseşte – devenim neoameni, să redevenim oameni pentru oameni. Acest lucru vi-l doresc cu ardoare: să deveniţi, clipă de clipă, oameni pentru oameni.

Fie-vă sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi ale Bobotezei pline de lumină, de speranţă, de pace şi multă înţelegere în toate casele şi în toate familiile, dorindu-vă, aşa cum cântăm în colindă: „Vă vestesc o bucurie,/Vesel azi tot omul să fie,/Saltă cerul şi poporul: /S-a născut Mântuitorul”. La mulţi ani, plini de Dumnezeu!

          Al vostru frate întru Hristos Cel născut în cetatea Betleemului şi părinte de tot binele voitor şi fierbinte rugător.”

 

                                                                                                             † Părintele Episcop Ignatie al Huşilor

 

 

 

17-12-2017

Lansarea Proiectului Educațional Județean „INTEGRARE PRIN CÂNTEC ȘI CULOARE”

Simpozion Județean „ART TERAPIA - Punte de legătură între copilul cu C.E.S. și lumea în care trăiește”

   

   „INTEGRARE PRIN CÂNTEC ȘI CULOARE” este o înlănțuire firească de activități de terapie ocupațională și art terapie, toate menite să ajungă la sufletul copilului, să-l ajute să vadă dincolo de aparențe, să trăiască dincolo de deficiență, de absență, de tăcere...

    Scopul proiectului este ca prin intermediul artei să obținem relaxarea, revalorizarea, stimularea creativității și atenției copiilor cu dizabilități.

    Perioada de desfășurare a proiectului: Decembrie 2017 - Iunie 2018.

    Beneficiari direcți:

- 120 de elevi cu cerințe educative speciale;

- 46 cadre didactice din învățământul special și integrat.

    Beneficiari indirecți:

- comunitatea locală, părinți ai elevilor din centru.

    Parteneri:

- Consiliul Județean Vaslui;

- Inspectoratul Județean Vaslui;

- C.J.R.A.E. Vaslui;

- Primăria Vaslui;

- D.G.A.S.P.C. Vaslui.

    Activităţile principale:

- Decembrie 2017: „Steaua sus răsare”  - Lansarea proiectului;

- Februarie 2018: ,,Mărțișoare, mărțișoare”;

- Martie 2018: Simpozionul Județean ,,ART TERAPIA - Punte de legătură între copilul cu C.E.S. și lumea în care trăiește’’ - Ediția I;

- Aprilie 2018: Atelierele Emoțiilor Colorate;

- Mai 2018: Târg Expozițional;

- Iunie 2018: Carnavalul Emoțiilor Colorate  - Încheierea proiectului.

    Obiective principale:

- Facilitarea contactului și schimbului de experiență profesională pentru cadrele didactice din județul Vaslui și alte școli partenere;

- O bună colaborare între cadrele didactice din învățământul special şi cel public;

- Stimularea creativității didactice în munca cu copiii cu C.E.S.;

- Crearea unui portofoliu de activități din sfera terapiei ocupaționale, în sprijinul practicienilor din sistem;

- Organizarea de ateliere pentru secțiunile de art terapie propuse;

- Facilitarea exprimării  spontane și autentice.

    Participând la atelierul emoțiilor colorate  copilul:

- învață să relaționeze cu cei din jur în mod armonios, devine sociabil, spontan, creativ;

- este stimulat la nivel cognitiv, își dezvoltă atenția, memoria, limbajul verbal și non-verbal;

- își însușește abilități de comunicare asertivă (își afirmă drepturile, comunică, se protejează pe sine și pe ceilalți);

- se eliberează de tensiuni și emoții negative, își descarcă agresivitatea într-un cadru securizant într-un mod non-violent;

- învață să comunice cu și despre sine, depășindu-și timiditatea relațională.

    În „ATELIERELE EMOȚIILOR COLORATE” copiii se simt ca acasă, simt că au valoare, își trăiesc copilăria.

    Secțiuni:

- Atelierul „Terapie prin pictură și culoare”;

- Atelierul „Creioane colorate”;

- Atelierul „Terapie prin dans și mișcare”;

- Atelierul „Terapie prin joc”;

- Atelierul „Terapie prin muzică”;

- Atelierul „Terapie ocupațională: colaj din diverse materiale”;

- Atelierul „Terapie ocupațională: Quilling”;

- Atelierul „Terapie ocupțională: Împletituri”;

- Atelierul „Atelierul de decorațiuni”.

17-11-2016

Lansarea Proiectului Educațional „ȘAHUL - O PUNTE ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE” - Ediţia a II-a

Propus pentru CAEN 2017

     În anul 2008 un grup de inițiativă, coordonat de profesor Soroceanu Ion, director adjunct al C.Ș.E.I. ,,Elisabeta Polihroniade”, a conceput un program de valorizare a unor abilități  ale copiilor cu C.E.S. din instituția noastră. Astfel, pe lângă activitățile sportive și artistice care predominau, s-a  dezvoltat ideea practicării sportului minții.

     

     Programul a fost conceput pe trei direcții: hobby, dezvoltare personală, participare la competiții la nivel de ramură. Ulterior, din nevoia unei reale incluziuni a tuturor copiilor pentru construcția unei adevărate societăți incluzive în care principiile nediscriminării, egalității în drepturi, accesibilității, toleranței să fie respectate, în condițiile diversității umane, programul de șah a spart barierele și adăugat o nouă direcție: participarea la competiții, în condiții de egalitate cu elevii din școlile de masă. De aceea, au fost organizate de către școala noastră șase ediții ale Concursului Național „Cupa 1 iunie” și prima ediție, în 2016, „In Memoriam Elisabeta Polihroniade”. Astfel, la concursurile organizate au fost invitați și au participat elevi din școlile speciale unde se practică șahul, din județele Vaslui, Cluj, Iași, Neamț, Bacău, Galați, iar la două ediții, elevi din Republica Moldova, elevi din școlile de masă, cluburi de șah din județele Vaslui și Bacău.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Începând cu anul 2011 până în 2015, la fiecare ediție a concursului, organizat în preajma zilei de 1 iunie, sub deviza „Onoare, toleranță, prietenie” au participat M.M.I. Elisabeta Polihroniade și copreședintele de atunci al A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”, domnul Emil-Dănuț Gabăr.

Din data de 1 septembrie 2015, instituția noastră este înscrisă în rețeaua M.E.N.C.S cu denumirea de Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, Marea Maestră devenind astfel patroana spirituală a școlii.

     Deoarece șahul este practicat în școlile speciale și centrele școlare de educație incluzivă în 8 județe, ca activitate extracurriculară, considerăm că participarea echipajelor din 6 județe respectă prevederile „Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare”, articolul 8, alineatul 5.

     Practicarea sportului minții în mod regulat de către elevii din școală, apartenența la clubul de șah al instituției, participarea la competiții locale, județene și naționale (Concursul Național Școlar de șah „Cupa 1 iunie”,  Concursul Național Școlar de șah „In Memoriam Elisabeta Polihroniade”, Campionatul Național Școlar de șah „Elisabeta Polihroniade” de la Băile-Olănești) au dezvoltat la elevii noștri abilități psihice (dezvoltarea gândirii, memoriei, atenției, motivației) și sociale ( modele adevărate de comunicare, cooperare, rezolvarea conflictelor, spirit de echipă și competiție, fair-play). Aceste abilități dobândite astfel, constituie o premisă importantă pentru acceptarea normelor sociale, în genere și o favorabilă incluziune și integrare socio-profesională la vârsta adultă.

     Având în vedere aceste motive, considerăm necesară continuarea proiectului ,,ȘAHUL - O PUNTE  ÎNTRE GÂNDIRE ȘI INCLUZIUNE” într-o lume în care toleranța și nediscriminarea sunt încă segmentare și declarative.

Please reload

1/8
PROIECTE

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui