CENTENARUL MARII UNIRI

12.02.2018

1918-2018

   Anul acesta, Romania sărbătorește o sută de ani de la înfăptuirea celui  mai important act  din istoria sa, MAREA UNIRE A ROMÂNILOR. Acest proces s-a desfășurat în mai multe etape susccesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ: unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei, cu țara-mamă, urmate de recunoașterea pe plan internațional a României.

   La 1 Decembrie 1918  are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de delegați (deputați) aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară Adunarea Națională de la Alba Iulia „constituită și deschisă”. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele: „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție este adoptat cu ovații prelungite. Pentru cârmuirea Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la alegerea unei adunări legislative numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membrii; acesta, la rându-i, va numi un guvern provizoriu — Consiliul Dirigent. După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața României Mari: 295.049 km pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori. Întrunirea Marelui Sfat Național în sala Tribunalului din Alba Iulia  hotărăște constituirea unui Consiliu Dirigent format din 15 membri,  având președinte pe Iuliu Maniu pentru administrarea Transilvaniei. Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent își stabilesc sediul la Sibiu. La 11/24 decembrie 1918 Regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.

 

   În spiritul acestui mare eveniment, elevii școlii noastre vor intona Imnul Național al României, la începerea cursurilor zilnice. De asemenea, sub semnul CENTENARULUI, școala nostră va desfășura activități specifice, după cum urmează :

- „Să ne cunoaștem eroii”  - expoziție tematică cu personalitățile istoriei noastre ;

- „Pe urmele istoriei”  - vizite la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui, Podul Înalt, Curtea Domnească.

Parteneri: Muzeul Județean, Vaslui;

Termen de realizare: Mai 2018;

Răspunzători: prof.Amarandei Cătălina ; consilier educativ Pricope Florina ; toate cadrele didactice

 

 ______________________________

 

Elevii CȘEI „Elisabeta Polihroniade” într-un moment dedicat Zilei Unirii Principatelor Române.

 

 ______________________________

 

   http://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-og-nr-5-20-07-2017&page=60

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Posturi recente
Please reload

Arhivă
Please reload

© 2017 by SoftHardExpert. CSEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui